De voordelen van biodiversiteit

Functionele agrobiodiversiteit is een van de vier domeinen waarop je je richt als je natuurinclusief wilt boeren. Het zijn alle levende organismen en natuurlijke processen bij elkaar die ervoor zorgen dat je op het boerenbedrijf voedsel kan produceren. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar maken van nutriënten voor gewassen door organismen als bacteriën, schimmels en regenwormen die in de bodem actief zijn. Bodemorganismen zorgen voor een vruchtbare bodem waarin regenwater goed kan infiltreren en de bodem niet snel uitdroogt. Onder functionele agrobiodiversiteit verstaan we ook de microben in de pens van de koe die via het rantsoen van de koe gevoed worden. Maar denk ook aan insecten zoals wilde bijen, hommels en zweefvliegen die onmisbaar zijn voor de bestuiving. Zonder bestuiving kan driekwart van de gewassen niet eens vrucht dragen. Door de functionele biodiversiteit te bevorderen kan er een natuurlijk evenwicht ontstaan, tussen bijvoorbeeld plagen en hun natuurlijke vijanden. De functionele biodiversiteit staat dus ten dienste van het agrarische bedrijf.

Bloeiende elementen

Biodiversiteit is onmisbaar voor de voedselproductie. Maar hoe bevorder je die nu op je eigen bedrijf?  Kruidenrijke akkers, bermen, slootkanten, maar ook bomen en struiken bieden nectar en stuifmeel voor tal van insecten. In deze elementen kan een deel van de insecten zich voortplanten en overwinteren. Voor bestuivers en insecten die helpen bij de plaagbeheersing zijn bloeiende elementen in het landschap onmisbaar.

Meer lezen? Bekijk de brochure Akkernatuur of Akkerranden. Voor graantelers is er ook een handige app ontwikkeld om geïntegreerde gewasbescherming toe te passen.

 

//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/akkerdistel-met-vlinders-en-insecten-2-van-9-1.jpg

Insecten zijn onmisbaar voor de landbouw.