Biodiversiteit is, net als de bodem, de pijler van natuurinclusieve landbouw. Biodiversiteit gaat over individuele soorten planten en dieren, en ook de diversiteit aan ecosystemen, genetische bases en de samenhang daartussen. Als boer kun je gebruikmaken van de biodiversiteit op je eigen bedrijf. Je schakelt als het ware die natuur in ten bate van je voedselproductie.

Focus op weerbaarheid

Dankzij een focus op biodiversiteit vergroot je de weerbaarheid van je bedrijf. In plaats van kapitaalintensieve inputs maak je bijvoorbeeld gebruik van groenbemesters en zorgen bloeiende akkerranden voor een natuurlijke beheersing van luizen. Dankzij plas- en drasgebieden bied je een aangename leefomgeving voor vogels zoals de grutto en tureluur, die hier naar hartenlust kunnen foerageren. Je in- en outputs zijn lager dan op een gangbaar bedrijf, maar het rendement hoeft daar bepaald niet onder te lijden. Je ziet dus af van kunstmest, ploegen, krachtvoer en chemische gewasbeschermingsmiddelen: dat werkt voornamelijk tégen in plaats van met de natuur en bodem. Het leidt tot een enorme agrarische productie, maar de nadelen zijn inmiddels bekend: mestoverschotten, slecht presterende bodems die steeds meer input nodig hebben, erosie, vervuiling door nutriëntenverlies, etc.

Toekomstbestendig

Het belang van biodiversiteit is enorm. Wat denk je van het ontwikkelen van nieuwe rassen die op een natuurlijke manier bestand zijn tegen ziekten en plagen? Of droogteresistente gewassen, nu het klimaat ook in Nederland sterk verandert? Ook daarvoor hebben we de soortenrijkdom nodig. Biodiversiteit als speerpunt op je bedrijf zorgt voor een robuuste en stabielere productie. Hoe je dat doet lees je onder meer bij de informatie over bodemsakkerbouw en melkveehouderij.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/biodiversiteit.jpg

Plas- en drasgebieden trekken vogels aan.