Deze website is een initiatief van het Louis Bolk Instituut en medegefinancierd door het Ministerie van LNV. De inhoud, geschreven door Lidwien Daniels in opdracht van het Louis Bolk Instituut, is geïnspireerd op het boek Biodivers Boeren, de meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf, geschreven door Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe. Je kunt dit bestellen via de Groeneboekenshop.

Het doel van de website is een breed publiek te informeren over en te enthousiasmeren voor natuurinclusieve landbouw. Voor meer informatie over achterliggend onderzoek en het downloaden van praktisch toepasbare brochures kun je terecht op www.louisbolk.nl.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/Louis-Bolk-Instuut-logo-Zwart.png
//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/Ministerie_van_Landbouw_Natuur_en_Voedselkwaliteit_Logo.png