Veehouders zien mestflatten soms als ongewenste bijproducten van weidegang. Ze beperken de grasproductie en geven beweidingsverliezen. Maar uit onderzoek blijkt dat mestflatten in de wei wel degelijk positieve effecten hebben. En een koe produceert er zo’n tien per dag, dus dat tikt aan.

Bron van voedsel

Niet alleen weidevogels en hun kuikens komen op een mestflat af: daar verzamelen zich namelijk mestkevers en extra vliegen. Ook regenwormen zijn dol op de verse mest: je vindt onder de flatten gemiddeld drie keer zoveel wormen als in de rest van het perceel, en in veengrond is dat effect zelfs sterker dan op zand. Ook blijken de mestflatten een prima broedplaats te zijn voor jonge wormen. Al deze wormen breken de mest af en dat is belangrijk voedsel voor de bodem. Je kunt meer lezen over het belang van wormen voor de bodem.

Geen mestflatten verslepen

Uit onderzoek blijkt ook dat het direct verslepen van de mestflatten onverstandig is. Het gras versmeert en er is minder kans op een natuurlijke afbraak door insecten en wormen. Na een week is de mestflat ingedroogd, is er minder versmering en is de vertering in volle gang. En daar profiteren de beestjes in en onder het weiland van.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/natuurlijke-koeienvlaai-van-koeien-in-natuurgebied-1-van-2.jpg