Gras vormt een belangrijk onderdeel van het veevoer van koeien. Grasland is naast veevoer de beste bodemverbeteraar die er is: het zorgt voor opbouw van organische stof en een grote onder- en bovengrondse biodiversiteit. Lees hierover meer in de publicatie Bodemsignalen grasland.

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland met vlinderbloemigen zoals rode en witte klaver en rolklaver, maar ook kruiden zoals cichorei, smalle weegbree, pimpernel, karwij, wilde peen, wilde pastinaak en duizendblad dragen bij aan een productief grasland. Er zijn sterke aanwijzingen dat de kruiden in het gras diergezondheid verbeteren. Zij bevatten namelijk veel vitamines en mineralen en secundaire metabolieten die positief kunnen zijn voor de gezondheid. Verder wortelen bepaalde kruiden dieper dan gras, waardoor het weiland beter water buffert en bestand is tegen droogte. Kruidenrijk grasland met smalle weegbree draagt ook bij aan de vermindering van de uitstoot van lachgas, een agressief broeikasgas. Meer hierover kun je lezen in een Engelstalige artikel (2020) uit het tijdschrift Nutrient Cycling in agroecosystems. Ook blijkt de opbrengst over de jaren heen stabieler als het gras veel kruiden bevat. Tot slot vormt kruidenrijk grasland een prima plek voor onder meer weidevogels en vergroot je dus de biodiversiteit op het bedrijf.

Klaverrijk gras

Klaver in een mengsel met gras bindt stikstof uit de lucht en is dus vooral cruciaal in bedrijfssystemen die afzien van kunstmest. Maar klavers hebben meer voordelen: witte klaver heeft een hogere voederwaarde dan gras, bevat meer eiwit en het stimuleert onder andere regenwormen. Lees hierover meer in de brochure De kracht van klaver. En gras gemengd met rode klaver kan een droogte- en hittepiek beter  opvangen.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/grasland.jpg