In de gangbare veehouderij is het ras Holstein-Friesian (HF) heel populair. Maar als je natuurinclusief wilt boeren, kijk je verder dan de hoge melkproductiviteit. Een goede weerstand en veel structuurrijk ruwvoer kunnen verteren zijn dan ook belangrijke criteria. Dan kom je bijvoorbeeld uit op Fries-Hollands (FH), MRIJ, Jersey, Groninger Blaarkop, Flechvieh of Montbéliarde. Deze rassen produceren wat minder, maar hebben vaak een hogere weerstand en een hogere omzet en aanwas.  Ook hebben ze minder krachtvoer nodig voor een prima eiwit- en vetgehalte van de melk. Je melkopbrengsten zijn wat lager, maar de kosten ook, dus netto verlies je er niet op.

Natuurlijk gedrag

Als een dier natuurlijk gedrag kan vertonen, functioneert het beter. Bij een natuurinclusieve melkveehouderij graast het vee zo veel mogelijk in de wei. Weidegang vermindert namelijk stress en aandoeningen aan poten en klauwen. Bovendien zorgt het voor een hoger gehalte gezonde vetzuren in de melk. Dankzij kruidenrijk grasland heeft een koe bovendien wat te kiezen in de wei. Bij het toewerken naar een natuurinclusief systeem kun je ook nadenken over het werken met  kalveren bij de koe of een familiekudde. Uit onderzoek blijkt dat het niet-scheiden van kalf en koe tot minder stress bij de moeder en tot een gezonde en evenwichtige groei van het kalf leidt. Je levert wat in op de melkgift, maar je krijgt er een robuuster dier voor terug.

De juiste stal

Welke beslissingen je ook neemt, een passende stal en een slimme inrichting zijn belangrijk. Een ligboxstal met drijfmest is weliswaar efficiënt voor de veehouder, maar vanwege de emissies zou je liever de urine en faeces direct willen scheiden. Daarom past dit concept niet bij de natuurinclusieve melkveehouderij. De innovatieve Kwatrijnstal scheidt urine en faeces bij de bron en heeft lage ammoniakemissies. Dankzij een dik pak stro in de boxen wordt optimaal rekening gehouden met dierenwelzijn en het resultaat is stapelbare ruige mest en gier. Het is een voorbeeld van een stal die goed past bij natuurinclusieve landbouw.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/veenweide-hoge-grondwaterstand-natuurlijk-Wieden-10-van-33.jpg