Grondgebonden

Je wilt als melkveehouder op een natuurinclusieve manier werken. Dan is je uitgangspunt grondgebondenheid. Dat betekent dat je zo veel mogelijk veevoer op je eigen percelen produceert. Om de kringlopen van nutriënten, voer, vlees en melk zo veel mogelijk te sluiten, kun je - naast voer van eigen bedrijf - ook samenwerken  met akkerbouwers om bijvoorbeeld mest, grasklaver en stro uit te wisselen. Lees hier meer over in het Handboek Koppelbedrijven.

Natuurinclusief management

Bij alle onderdelen van je bedrijf bekijk je hoe je zo goed mogelijk biodiversiteit en bodemkwaliteit op de lange termijn kunt waarborgen. Dat is natuurinclusief management.  Dan gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop je het eiwitgehalte van het voer optimaliseert, diergezondheid bevordert of de mest verwerkt. Op dat laatste heeft het stalsysteem een belangrijke invloed. Een ligboxenstal is efficiënt omdat je minder stro nodig hebt voor het schoonhouden van de dieren en de vloeren. Maar streef je naar ruige mest, dan is een potstal het meest geschikt. Relatief nieuw is de  Kwatrijnstal, waarbij gier en mest direct achter de koe worden gescheiden en gier en ruige mest worden geproduceerd.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/Melkveehouderij.jpg