Bloeiende akkerranden zijn een van de landschapselementen die je kunt inzetten om natuurinclusief te boeren. Maar waarom zou je hier kostbare landbouwgrond voor opofferen?

Voordelen van akkerranden

Bloeiende stroken van drie tot zes meter langs je gewassen dienen meerdere doelen: je trekt er nuttige insecten mee, zoalskevers, sluipwespen, zweef- en gaasvliegen, die plaaginsecten onder de duim houden. De bloeiende kruiden bieden voedsel voor bloembezoekende insecten als bijen en verfraaien het landschap voor bezoekers. Uit het landelijke akkerrandenproject Bloeiend Bedrijf blijkt dat driekwart van de graan- en aardappeltelers minder of geen insecticiden in hoeft in te zetten door de aanleg van bloeiende akkerranden. Akkerranden kunnen  dus een kostenbesparing opleveren. Tevens beschermen ze de sloten tegen drift en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Vandaar dat er bij waterschappen en via het agrarisch natuurbeheer subsidies beschikbaar zijn voor de  aanleg en onderhoud van akkerranden.

Welk zaadmengsel kies je?

Insecten hebben meer baat bij meerjarige randen omdat ze naast bloeiende kruiden ook nestgelegenheid en een overwinteringsplaats bieden. Met eenjarige randen ben je wat flexibeler en kun je met de uitbundige bloei met name de vliegende plaagbeheersers dichtbij het gewas krijgen. Zaden kun je zelf mengen of je kunt geselecteerde mengsels kopen bij verschillende leveranciers. Je keuze voor bepaalde kruiden en grassen hangt onder andere af van je doel (wil je plagen bestrijden, voedsel voor vogels genereren, of bestuivers ondersteunen), de bodem en van het hoofdgewas. Kies bijvoorbeeld geen kruisbloemige soorten naast kool.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Aanleg en onderhoud van akkerranden: onkruid de baas blijven’. Of klik door naar de IPM-toolbox, speciaal voor graantelers.

 

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/akkerranden.jpg //www.natuurinclusief.info/media/2020/05/4.5.7.-honingbij-bestuiving-bijen-witte-klaver_18-04-09-0009.jpg