Voor de campagne Natuurinclusieve Landbouw waar o.a. deze website uit voortgekomen is, zijn erg veel foto’s genomen. De foto’s geven een beeld van de huidige reguliere en natuurinclusieve landbouwpraktijk. De foto’s zijn dus niet uitsluitend genomen op natuurinclusieve bedrijven.
Deze foto’s stellen wij gratis ter beschikking. De foto’s zijn genomen door Edo van Uchelen. Gelieve bij gebruik zijn naam te vermelden.

Klik hier voor het foto-overzicht.