Organische stof is een van de motoren van een goedwerkende bodem. Met het telen van gewassen wordt er jaarlijks 1 tot 2% van de totale hoeveelheid organische stof afgebroken. Dus moet je ervoor zorgen dat je het gehalte op peil houdt.

Functies van organische stof

Organische stof is een van de zes elementen van bodemkwaliteit. De overige vijf zijn: bodemleven, bodemchemie, waterhuishouding, bodemstructuur en beworteling. Deze zes elementen hangen sterk met elkaar samen: in de bodem is organische stof bepalend voor nutriëntenlevering, vochthuishouding, bodemstructuur en bodemleven. Organische stof is daarmee de basis van de bodemkwaliteit. Tegelijkertijd bestaat organische stof voor een belangrijk deel uit koolstof en is daarmee een opslagplaats van CO2. Ook houdt het nutriënten vast, zoals stikstof. Daardoor voorkom je verliezen naar het milieu. Als je bodem meer organische stof bevat, kun je die gemakkelijker bewerken.

Hoe verhoog je het gehalte organische stof?

Als je wortel- en gewasresten achterlaat op het land, groenbemesters in de bodem werkt of organische mest of compost aanvoert, stijgt het gehalte organische stof. Let wel op het verschil tussen gemakkelijk afbreekbare organische stof (zoals kippenmest en verse gewasresten) die direct voedsel leveren aan planten en bodemleven en moeilijk afbreekbare organische stof (humus) die vooral bijdraagt aan een betere bodemstructuur.

 

 

//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/2.-organische-stof-23-KR-6-crop-1.jpg