Een kruimelige bodemstructuur is wat je wilt: daarin kunnen water, lucht, bodemorganismen en plantenwortels elkaar gemakkelijk vinden. Als de bodem dichtslibt door slagregens of verdicht door bewerking met zware machines heb je een probleem. Dan krijgen bovengrondse gewassen onvoldoende voedingsstoffen en blijft overtollig regenwater op het land staan. Het aandeel organische stof in de bodem zorgt voor een goede structuur: hoe hoger het aandeel organische stof, hoe gemakkelijker het bodemdeeltjes bindt.

Kies ook voor graan, grassen, klavers en luzerne

Alleen bij een kruimelige, goed doorlaatbare bodem kunnen gewassen diep en intensief wortelen. De juiste structuur ontstaat als het organische stofgehalte toeneemt. Daarvoor moet je je gewassen ruim roteren en ook rustgewassen zoals graan, gras, klaver of luzerne opnemen in je bouwplan. Met aardappelen en suikerbieten verslechtert de structuur. Ook groenbemesters en het achterlaten van de gewasresten na de oogst zorgt voor extra aanvoer van organische stof.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/bodemstructuur.jpg