Miljarden organismen aan het werk

70% van het gewicht van het bodemleven wordt gevormd door bacteriën en schimmels. Met miljarden in maar een handjevol grond zijn ze van enorm belang voor de omzetting van organische stof naar humus. Door hun werk ondergronds stellen zij voedingsstoffen beschikbaar voor het gewas bovengronds. Regenwormen zorgen voor afbraak van organisch materiaal, graven lange gangen en maken poriën voor een betere bodemstructuur. Bepaalde bodembacteriën en -schimmels beschermen de plant tegen ziekten en andere binden stikstof, al dan niet in symbiose met vlinderbloemigen. Daardoor verbetert de plantengroei. Pure winst dus voor de boer.

Stimuleer het bodemleven

Zaai groenbemesters: die bevorderen het bodemleven, net zoals meng- of strokenteelt. Ook vlinderbloemige zoals klaver, luzerne en veldbonen zijn een prima keuze om het bodemleven te stimuleren en de bodemkwaliteit te verbeteren. Denk ook aan blijvend grasland: dan verstoor je het bodemleven niet, leg je veel koolstof vast en bouw je veel organische stof op. Plan je grondbewerking in de maanden waarin wormen minder actief zijn, dus wanneer het koud en droog weer is. Stikstofbemesting is schadelijk voor schimmels: pas die dus matig toe.

Wist je dat?

Op één hectare grasland heb je gemiddeld twee tot drie koeien. Onder de grond krioelt het van de bodemorganismen. Hun gewicht per hectare komt overeen met het gewicht van maar liefst zeven koeien!

//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/4.-bodemstructuur-Rivierklei-DSCN0287.jpg