Als je bodem te weinig nutriƫnten bevat, moet je die bemesten. In een gangbaar bedrijf zet je kunstmest in: een echte boost voor je gewas, maar er komt veel CO2 vrij in het productieproces en het verstoort allerlei essentiƫle bodemprocessen. Ook is het gewas vatbaarder voor bijvoorbeeld luizenplagen. Dus als je op een natuurinclusieve manier je bedrijf runt, kies je voor organische meststoffen zoals dierlijke mest, compost of Bokashi. Ook groenbemesters en onder- en bovengrondse gewasresten voeden de bodem in belangrijke mate. Maar welke soort mest is het beste? Uit onderzoek blijkt dat uiteenlopende mestsoorten verschillend presteren als het gaat om gewasproductie, bodemkwaliteit en emissies. Meer hierover lees je in de quick scan Mest en bodemkwaliteit.

Win-win

Heb je een akkerbouwbedrijf? Denk er dan eens over om samen te werken met veehouders uit de buurt. Jij levert hun stro en ontvangt waardevolle meststoffen terug. Een prima manier om beiden natuurinclusief te werken. Of verdiep je eerst in onderzoek dat hierover is uitgevoerd.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/82-stalmest-op-akker.jpg