Ingenieuze samenwerking tussen bodem en gewas

De bodem is de basis van ons voedsel. Gewassen hebben de bodem nodig voor de aanvoer van water, lucht en voedingsstoffen. In een gezonde bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels, aaltjes, kevers. Zij houden op ingenieuze wijze de bodem vitaal en zorgen voor een goede en gezonde plantengroei. Deze plantengroei is ook weer belangrijk voor de bodemkwaliteit en vormt uiteindelijk een cyclus. De plant voedt de bodem en een goede bodemkwaliteit voedt de plant. Met slim bodembeheer en een goede gewaskeuze zorgt een agrarische ondernemer voor een stabiele bodemkwaliteit en verkleint  hij daarmee bedrijfsrisico’s bij droogte én bij teveel water. Ook is het belangrijk om de bodemchemische processen (die sterk verschillen per type bodem) te ondersteunen door het gebruik van mest, compost of steenmeel. Een goede bodemkwaliteit is een voorwaarde voor natuurinclusieve landbouw, of je nu akkerbouwer of melkveehouder bent.

Werken aan bodemkwaliteit

Met meer aandacht voor organische stof, bodemleven, bodemchemie, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling verbeter je de bodemkwaliteit. Organische stof zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bodem het regenwater beter vasthoudt en dat het bodemleven gevoed wordt. Bodemorganismen zetten organisch materiaal om in voedingsstoffen voor planten en in humus. Een goede bodemstructuur zorgt ervoor dat plantenwortels gemakkelijk voedingsstoffen en grondwater bereiken. Dankzij een gezonde bodem zijn planten bovendien minder vatbaar voor ziekten en plagen.

Vertroetel de bodem

Kies voor meerjarige gewassen of blijvend grasland: daarmee houd je de bodemkwaliteit op peil. Bewerk de bodem zo min mogelijk: berijd het perceel op vaste rijpaden, kies voor lichtere machines en niet-kerende grondbewerking.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/05/6.-doorworteling-Benschop-3-004.jpg