Naast lupine is ook de teelt van veldbonen interessant voor natuurinclusieve boeren. Veldbonen vormen een plantaardige eiwitbron die prima past in een eetpatroon met minder dierlijk eiwit: genoeg kansen voor ondernemers die willen meeprofiteren van een groeiende markt voor vleesvervangers. Omdat er nog beperkt ervaring was met veldbonen is er in 2020 een groot Europees onderzoeksproject afgerond (Protein-2-Food) naar de kansen van eiwitrijke gewassen, zoals onder meer de winter- en zomerveldboon.

Veldproeven

Uit dit onderzoek blijkt dat veldbonen de hoogste eiwitproductie per hectare kunnen bieden van alle geteste peulvruchten. Toch zijn er grote verschillen waar te nemen over de jaren heen en op  verschillende grondsoorten. Veldbonen op zand kunnen behoorlijk te lijden hebben van droogte, waardoor opbrengsten in deze experimenten slechts 3 ton/ha bedragen tegenover 6-7 ton/ha op klei. Ook zijn bepaalde rassen gevoelig voor schimmelinfecties. Duidelijk is geworden uit dit onderzoek dat verdere veredeling van de teelt wenselijk is om betere oogstresultaten te behalen. Daarnaast is er nog onduidelijk welke rassen het meest geschikt zijn voor de verwerking voor menselijke consumptie.

Veldbonen en biodiversiteit

Doordat veldbonen relatief lang bloeien. leveren ze een positieve bijdrage aan de instandhouding van natuurlijke bestuivers. Met name hommels maken veelvuldig gebruik van het gewas, waar het in de zomer bijna oorverdovend kan zoemen van de activiteit. Uit de eerste gerichte proeven lijkt naar voren te komen dat zowel peulzetting als opbrengst van veldboon sterk verbeteren door de aanwezigheid van hommels.

Groei van het areaal

De meeste potentie lijkt voor veldbonen te liggen in korte ketens gericht op menselijke consumptie en in de directe afzet richting een veehouder. Daarnaast passen veldbonen prima in de kringloop van een melkveebedrijf. Je kunt ze namelijk zaaien in oktober na de maïsoogst, waarna je in het voorjaar weer gras kunt inzaaien. De belangstelling voor eiwithoudende teelten blijkt fors te groeien: uit cijfers van het CBS bleek een groei  van het areaal van 38% in 2018 t.o.v. 2017. Lees hier meer over op Groenkennisnet.nl.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/10/vanderburg040.jpeg