Lupine opnemen in je bouwplan? Een prima idee voor de boer die zijn teeltplan wil verruimen en zijn bodem wil verzorgen. Tijdens de teelt wordt er namelijk stikstof vastgelegd en verrijk je de bodem. Bovendien vergemakkelijkt lupine de beschikbaarheid van fosfaat voor de gewassen erna. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat lupinebonen geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het zijn prima eiwitvervangers en een mooi alternatief voor geïmporteerde  soja. Ze worden daarom steeds vaker gebruikt voor vegetarische gerechten en snacks, een echte groeimarkt voor met name de biologische akkerbouwer.

Kies de juiste lupine bij je grond

Op dit moment heeft blauwe lupine een redelijke opbrengst op kalkarme bodems. Witte lupine heeft de hoogste opbrengst op zavel en klei. Gele lupine kun je op arme gronden telen en die wordt vaak gebruikt voor veevoer. De kwaliteit en de opbrengsten van lupine wisselen per jaar en meer onderzoek naar rendabele rassen is dus noodzakelijk. Maar welke lupine je ook kiest, je investeert sowieso in je bodem.

Lupine-onderzoek

In Nederland wordt lupine nog niet massaal ingezet, want de teelt is niet altijd gemakkelijk. Maar het Louis Bolk Instituut kan adviseren en heeft ook diverse publicaties uitgebracht waarin je nuttige informatie over lupineteelt vindt. Lees bijvoorbeeld de brochure Lupine, een gezond alternatief voor boer en burger of de publicatie Kansrijke eiwitgewassen.