Gewassen voor natuurinclusieve akkerbouw

Je selecteert je gewassen en daarbij heb je ook aandacht voor bodem en biodiversiteit: dat is natuurinclusieve akkerbouw. Denk dan vooral aan bloeiende maaigewassen als peulvruchten, koolzaad en vlas. Het areaal van deze gewassen is sterk afgenomen in de naoorlogse jaren. Het terugbrengen van deze hoofdvruchten helpt niet alleen in het vergroten van de agrobiodiversiteit, maar biedt ook aanvullende voordelen als stikstofbinding (peulvruchten), grotere beschikbaarheid van fosfaat (peulvruchten en kruisbloemigen) en structuurverbetering van de bodem.

Om diezelfde redenen zijn ook groenbemesters nuttige gewassen voor de akkerbouw. Bovendien zorgen deze ervoor dat mineralen die in de bodem achterblijven na de oogst, in de winter niet verloren gaan. Als je ‘cash crops’ als peen, aardappel of suikerbiet afwisselt met rustgewassen als luzerne of gras-klaver, verbetert de bodemkwaliteit. Als laatste is het ook belangrijk om voor meer permanente biodiverse elementen te zorgen zoals bloemrijke grasranden, ecologisch beheerde bermen en slootkanten en stukjes struweel. Juist deze meerjarige, liefst bloeiende elementen spelen een hele belangrijke rol als overwinteringsplaats van veel nuttige insecten.

Minder insecticiden nodig

Deze biodiverse elementen op het bedrijf leveren niet alleen natuurwinst op, maar helpen ook in bijvoorbeeld de natuurlijke plaagbeheersing op het bedrijf. Lieveheersbeestjes, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen kunnen daarmee helpen de gewasbescherming te verlagen. Daarnaast verhogen dergelijke maatregelen het aandeel bestuivers (zoals hommels en wilde bijen) die in veel bloeiende gewassen ook nog voor hogere en meer stabiele opbrengsten zorgen. Je investering verdien je dus zeker deels terug.

Denk ook aan agroforestry

Als je doelgericht (vrucht-)bomen en struiken plant in en rond je akkers doe je aan agroforestry. Ook deze gewassen zorgen voor meer diversiteit en weerbaarheid van je systeem. Bomen en struiken werken verkoelend in het landschap en leggen CO₂ vast. Voor veehouders kunnen bomen en struiken nog bijkomende voordelen bieden, bijvoorbeeld voor het dierenwelzijn. Via de diepere wortels nemen bomen micronutriënten als calcium, zink en selenium op en maken deze beschikbaar voor het vee. Koeien, schapen en geiten eten in de wei dikwijls van deze voederbomen. Je kunt de gehaltes aan micro-nutriënten per boomsoort opzoeken in deze voederwaardendatabase.

.

 

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/gewas-scaled.jpg

Als je lupine mengt met graan, stijgt het stikstofgehalte in de bodem.